Uspešno kreirane internet prezentacije

Uspešno kreiran sajt za MagCenter d.o.o.


Uspešno je kreirana internet prezentacija firme MagCentar d.o.o. koja je ekskluzivni zastupnik RAVO i Tennant čistilica kao i Maeda mini kranova.

Način kreiranja

Frontend: html(5), css(3), javascript

CMS: WordPress

Backend: php

Frameworks: Jquery, JS/jquery plugin

Baze podataka: MySQL

Unutrašnje strane sajta


Prikaz sekcije naslovne strane

Kratak prikaz izdvojenih elemenata čiji je zadatak pružanje osnovnik informacija o delatnosti firme. Svaki prikaz u ovoj sekciji vodi ka posebnoj strani sa detaljnijim informacijama.